21 Dec: EoP Law Voter DB Q: V Potanin & A Lebedev

* Vladimir Potanin, Interros, Norisk Nickel, Alexander Lebedev, Noviya Gazetta, Elena Milashina, The Independent, Doug Wills, Yabloko: Yulia Galyamina, Olga Tsepilova, Duma Speaker, Valentina Matviyenko, Rusnano-TMK, Anatoly Chubais. * 21 Dec: EoP Law Voter DB…